Vekk din Livsenergi og lev et rikere liv!

Et Rikere Liv

“Hvis du snakker om det, er det en drøm. Hvis du forestiller deg det, er det mulig. Hvis du planlegger det, er det virkelig.” Disse ordene minner meg om at mine drømmer ikke bare er tanker, men konkrete muligheter som kan realiseres gjennom mine valg. Tony Robbins, Livsenergi 3, formidler denne måten å gjøre drømmer til virkelighet på.

Jeg er ikke Tony Robbins, men jeg bærer den samme Livsenergien som han. Det er noe inni oss som inspirerer andre. Det kan alle som er Livsenergi 3, hvis de velger å ta det i bruk. Like viktig er det å lære fra dem som er født med Livsenergi 4. De bærer i seg lidenskap som de bruker for å gjøre sine valg. Eckhart Tolle, som er tysk forfatter og spirituell læremester og innehar Livsenergi 4, er et godt eksempel på dette. Han går inn i seg selv og venter på svaret fra innsiden. Det er bare å se på videoer av ham når han lærer bort at øyeblikket alltid gir de svarene du trenger.

I vårt fellesskap finnes også mange med Livsenergi 4, eksperter på å være til stede i det nåværende øyeblikket og føle lidenskapens kraft. Men de gjør ting annerledes enn oss andre; de regulerer temperaturen, justerer den opp eller ned etter behov.

Følelsen av øyeblikket er som en termometer for vårt indre liv. Noen ganger stiger temperaturen, andre ganger synker den. Det er viktig å unngå å bli helt nedkjølt, for da kan uro og frykt feste seg, på samme måte som partikler fester seg til frossen is. For å skille ut klart vann fra grums, må vannet tines og renses. Lær deg heller til å holde varmen, så slipper du å bli frossen og må ha hjelp til å tines opp.

Dr. Wayne Dyer, med Livsenergi 8, viser oss hvordan vi kan ta vare på kroppens atmosfære, som er beholderen vår for tenkning, bevegelser og følelser. Det krever bare en liten forandring i en av disse før “noe” fører oss inn i “noe” vi må vikle oss ut av igjen. Er det ikke bedre å ta kontroll over dette?

Vi har flere med Livsenergi 8 i vårt voksende fellesskap som lærer oss hvordan vi bruker kroppen som redskap til bevisste valg.

Når du virkelig arbeider med deg selv, kommer du til kjernen av deg selv uansett hvilken livsenergi du er. Men får du en fysisk bekreftelse på dette, vil du åpne opp for en ny sans inni deg. Når jeg følger min Livsenergi, trenger jeg ikke å lete etter muligheter andre steder. De finnes i meg. Jo mer glede jeg kjenner i meg selv, desto mer oppdager jeg av muligheter. Da slipper jeg å stresse med å lete etter neste mulighet, neste dag, neste uke eller neste år i andre.

Vi åpner snart opp for GRATIS gjennomgang av de 9 Livsenergiene og vårt nyeste Step-By-Step Program. Her kan du lære hvordan vi jobber med stegene og Livsenergiene.

PS! Ingenting skjer om du ikke tar valg!

Alle mine resultater i alle aspekter av livet mitt er basert på dette fenomenet – min medfødte Livsenergi. De har aldri vært basert på å se bakover eller å håpe på at det skal skje noe i fremtiden.

Derfor er det så tiltalende for meg å vite hvem jeg er og hva jeg gjør med den jeg er. Min Livsenergi, min type, personlighet eller medfødte energi som er Livsenergi 3, hjelper meg å finne det som er mest meningsfylt for meg.

Det å bruke alle 9 Livsenergiene i en naturlig prosess gir meg verktøyene jeg trenger for å gjennomføre det jeg ønsker. Det hjelper meg å overvinne enhver hindring som jeg møter på min vei. Med steg for steg-programmet kan jeg akselerere mine resultater og virkelig leve det livet jeg drømmer om.

Med beste hilsen Morten

Related Articles

Disiplin

Limet som binder våre ambisjonene sammen med våre handlinger! Disiplin! Hva er disiplin?, og hvorfor er det så viktig? Introduksjon til disiplin er nøkkelen til…

Responses