9 Lifenergies Forener Fysisk og Åndelig Velvære

9 Lifeenergies Forener Fysisk og Åndelig Velvære

Vel overstått 17. mai! Nå er vi midt i pinsen, og dette gir oss en unik mulighet til å reflektere over både nasjonale og åndelige tradisjoner.

Pinsen gir oss en ekstra fridag til å tenke over tro og tradisjoner i en travel hverdag. Selv om pinse i kristendommen markerer Den hellige ånds komme, er det viktig for oss i 9 Lifeenergies å understreke at vi er åpne for alle trosretninger. Vi respekterer alle, uansett hva de tror på eller tilber. Åndelighet er personlig og mangfoldig, og vi verdsetter mangfoldet i vårt fellesskap.

I dag vil jeg dele hvordan vår fysiologiske metode påvirker både det fysiske og åndelige aspektet av våre liv. Ved å frigjøre seg fra rutiner, bekrefte sannhet, anerkjenne frihet og behandle alle som brødre og søstre, kan vi oppnå dyp refleksjon. Dette sitatet fra Schwaller de Lubicz oppsummerer vår filosofi perfekt:

“Free oneself from all routines, affirm all truth, acknowledge all freedom, and treat everyone as brothers and sisters. The conditions are time and freedom to remove oneself from all everyday disturbances, so that we reach a deep and personal place of reflection.”

R. A. Schwaller de Lubicz

I våre kommende samlinger skaper vi rom for dyp, intens og nær refleksjon. Vi legger vekt på å frigjøre oss fra daglige forstyrrelser og gi tid og frihet til å nå et personlig sted for refleksjon. Dette gjør vi gjennom en kombinasjon av veiledet meditasjon, fysiske øvelser og samtaler som fremmer selvinnsikt. Målet er å oppnå en dypere forståelse for åndens tilstedeværelse i våre liv og en sterkere forbindelse mellom det fysiske og åndelige. JA, også må gjøre et bevisst valg om å legge bort teknologi mens vi gjør dette.

I denne videobloggen vil vi utforske hvordan denne tilnærmingen kan berike livet ditt, uavhengig av trosretninger eller åndelige veier. La oss dykke inn i sammenhengen mellom åndelighet og kroppslig velvære, og hvordan en helhetlig tilnærming kan gi deg et mer meningsfylt og levende liv.

Sjekk videoen på you tube her:
9 Lifeenergies Forener Fysisk og Åndelig Velvære

Related Articles

Disiplin

Limet som binder våre ambisjonene sammen med våre handlinger! Disiplin! Hva er disiplin?, og hvorfor er det så viktig? Introduksjon til disiplin er nøkkelen til…

Responses