Date

27-31 March 2024

Number Of Days

5 Days

Itinerary

Physical/Inspiration

Flow In Rondane National Park

Nature has an enormous influence on us. When we step into it, something beautiful happens to us.

The theme of this trip is Alpenglow (from the German “Alpenglühen”) is an optical phenomenon that occurs during sunrise and sunset when the sunlight from the sun just below the horizon illuminates mountain slopes and snow patches while the foreground remains (partially) in darkness. In Rondae it happens at this time of the year, in the transformation between winter and spring. The phenomenon can also occur in the sky when light is reflected by aerosols in the atmosphere / Temaet for denne turen er Alpenglow (fra det tyske “Alpenglühen”), som er et optisk fenomen som oppstår under soloppgang og solnedgang når sollyset fra solen rett under horisonten lyser opp fjellsider og snøflekker mens forgrunnen forblir (delvis) i mørke. I Rondane skjer dette på denne tiden av året, i overgangen mellom vinter og vår. Fenomenet kan også forekomme på himmelen når lyset reflekteres av aerosoler i atmosfæren.

Vi har alle dette lyset i oss. En varm flamme som oppleves som alpeglød lysende på et solid fjell, en strømmende elv eller et dypt og vidt hav. Lyset i mennesket er unikt og har forskjellige perspektiv, et eget synspunkt og en mengde intuitive innsikter. Lyset er vår livsenergi og kilde til vakre smil, spennende uttrykk og lidenskapelige stormer. Når vi tenner lyset og er til stede sammen med en annen, og tillater oss å danse i øyeblikket så brenner vi for hverandre- et øyeblikk av enhet, uten distraksjoner. Det er i disse øyeblikkene samhørighet, kjærlighet, kreativitet og gjensidig forståelse oppstår/ We all have this light within us. A warm flame that feels like alpenglow shining on a sturdy mountain, a flowing river, or a deep and vast ocean. The light within each person is unique and holds different perspectives, its own points of view, and a multitude of intuitive insights. This light is our life energy and the source of beautiful smiles, exciting expressions, and passionate storms. When we ignite the light and are present together with one another, allowing ourselves to dance in the moment, we burn for each other – a moment of unity, free from distractions. It is in these moments that harmony, love, creativity, and mutual understanding arise.

Join our spectacular Easter retreat in the heart of Rondane National Park / Easter 2024

Time in nature with high mountains and deep valleys is good for your soul, but skiing in wintertime can be tough, so you need to be prepared. Therefore we offer free coaching from the day you sign up. Our coaching team will help you define your life energy and give you food and training advice based on your significant life energy. It has a remarkable effect to know your energy and bring it into your preparation. You will gain more trust in yourself and feel included in the group throughout our preparation process. We will invite you to our community page so you can meet the other participants.

Bli med på vårt spektakulære påske samling i hjertet av Rondane nasjonalpark / Påsken 2024

Tid i naturen med høye fjell og dype daler er bra for sjelen din, men vintertiden kan være tøff, så du må være forberedt. Derfor tilbyr vi gratis veiledning fra den dagen du melder deg på. Vårt veiledningsteam vil hjelpe deg med å definere din livsenergi og gi deg råd om kosthold og trening basert på din livsenergi. Det har en bemerkelsesverdig effekt å kjenne din livsenergi og bringe den inn i forberedelsene. Du vil få større tillit til deg selv og vil føle deg inkludert i gruppen gjennom hele vår forberedelsesprosess. Du blir også invitert inn i vår nye gruppe side så du blir kjent med de andre deltakerne.

” I love the evenings after a long day skiing, it is amazing to put on a warm sweater and eat a delicious dinner with the group. And after a good night’s sleep and morning meditation in DNT Cabins, the breakfast – hot chocolate /freshly brewed coffee, egg, and bread with soft butter – well – then eastern can’t be better ” Morten Nygård

“Jeg elsker kveldene etter en lang dag med skigåing. Da er det fantastisk å ta på seg en varm genser og spise en deilig middag med gjengen på tur, og etter en god natts søvn og morgenmeditasjon i DNT-hytter, med frokost – varm sjokolade / nylaget kaffe, egg og brød med smør, kan vel ikke påsken bli særlig bedre” Morten Nygård

Program.

Dag 1 – 27/3 – 2024 – Wednesday

Vi møtes på Hjerkinn/Hageseter på onsdag så vi er alle klare kl. 09.00 torsdag morgen når turen starter. Vi skal bo i små, men nye hytter. Vi lager mat sammen om kvelden og neste morgen/We are meeting at Hjerkinn/Hageseter on wednesday, so we all be ready at 0900 the next morning when we start skiing. We stay in small, but new cabins. We make food together evening and next morning.

Dag 2 – 28/3 – 2024 – Thursday
 
Start up – 0900 Fra Hjerkinn/Hageseter til Grimsdalshytta. Avstand 15 /km. Her starter kvistinga sørover, og første etappe er opp lia til Gautdalen forbu Steinbuhøe, og videre øst over Tjønnbekken. Herfra sørover på østsiden av Tjønnbekken forbi Fallfossen og ned lia til Grimsdalshytta / Day 2: From Hjerkinn/Hageseter to Grimsdalshytta. Distance: 15/20 km. The trail starts southward from here, and the first leg takes you uphill to Gautdalen via Steinbuhøe forbu, and then eastward across Tjønnbekken. From here we head south on the east side of Tjønnbekken, passing Fallfossen, and descend the slope to Grimsdalshytta.
Expected skiing time 6- 7 hours
 
 
Dag 3 – 29/3 – 2024 – Friday
 
Start up 1000 Fra Grimsdalshytta til Dørålseter. Avstand: 22 km. Fra Grimsdalshytta går vi  følger vi veien østover ut Grimsdalen og så sørover direkte til Dørålseter. Dørålseter er åpen som selvbetjent hytte med DNT standardnøkkel utenom påsken, da hytta er betjent / Day 3: From Grimsdalshytta to Dørålseter. Distance: 22 km. From Grimsdalshytta, you can choose to cross the mountains to Haverdalsseter or follow the road eastward out of Grimsdalen and then head south directly to Dørålseter. Dørålseter is a open DNT staffed cabin.
Expected skiing time 7-8 hours
 
 
Dag 4 – 30/3 – 2024 / CELEBRATING EASTERN EVENING / VI FEIRER PÅSKEAFTEN
 
Start up 1000 Fra Dørålseter til Rondvassbu. Avstand: 15 km. Fra Dørålseter er det nytt rutedele, enten til Bjørnhollia eller mer direkte til Rondvassbu som vi beskriver her. Fra hytta sørvest inn mot Dørålen, så over Storflye og sør inn i Bergedalen. Ved Bergedalstjønnin er rutedele til Bjørnhollia som fortsetter ned Langglupdalen. Vi fortsetter imidlertid mot Rondvassbu sørover gjennom Rondvassdalen, over Rondvatnet til hytta som ligger i sørenden av vannet. Rondvassbu er betjent i påsken så vi gleder oss til å komme inn etter en delig dag over fjellet / Day 4:From Dørålseter to Rondvassbu, the distance is 15 km. From Dørålseter, there is a new route option, either to Bjørnhollia or a more direct route to Rondvassbu, which we describe here. From the cabin, head southwest into Dørålen, then over Storflye and south into Bergedalen. At Bergedalstjønnin, there is a split in the route to Bjørnhollia, which continues down Langglupdalen. However, we choose to continue south towards Rondvassbu through Rondvassdalen, over Rondvatnet to the cabin located at the southern end of the lake. Rondvassbu is staffed during Easter, so we look forward to getting in after a delightful day in the mountains. The expected skiing time is 5 hours.
 
 
Dag 5 – 31/3 – 2024
 

Dag 5: Fra Rondvassbu til Spranget og ned til Mysusæter for å avslutte turen på søndag. Forventet tid på ski: 2 timer. Tog tilbake hjem fra Otta – Oslo klokken 15:56 – Trondheim klokken 19:20/Day 5:From Rondvassbu to Spranget and down to Mysusæter to finish the trip on Sunday. Expected time skiing 2 hours. Train back home from Otta – Oslo 1556 – Trondheim 1920

Fits the trip for me

Rating of the trip: Moderate

The skiing is classified as Blue = medium and is suitable for all participants who have a basic normal physical condition. We walk slowly and calmly and stop often to sit down and enjoy ourselves. You need normal skiing skills. The important thing is that you have walked for a few hours in the same ski shoes before you go skiing. In the mountains, the weather is always what it is. The nice thing about it is that it provides good conditions that are extra nice regardless of whether you get sun, wind, or snow on your face. If shoes and clothes get wet, there are dryers in the mountain lodge.

Accommodation

The participants stay/sleep in 4-6-bed rooms. 

Map and route information

Turkart “Rondane” nord 1:50 000. Check ut.no for updated map and route information. Maps can be purchased in our Tour Information or on the Online Shop

Tour leaders and the routes

Our tour guides have tour guide courses and have a lot of mountain experience. They speak English and Norwegian. The tour guides carry out their tour guide assignments with great pleasure and willingly share their outdoor experience and joy with the participants.

Leadership.cbm. as is not responsible for changes/errors in the timetables. The participants themselves are responsible for checking whether the timetables are correct before signing up for the trip.

All time calculations are based on an average speed of approx. 2.5 km/h. Please note that breaks, weather driving conditions, etc. are not included in the time spent on the trip.

Nature has an enormous influence on us. When we step into it, something beautiful happens to us.

For more information: contact Morten Nygård tel. 900 16 400

To order, use the link:  Morten Nygård  

Eastern mountain tour / Rondane!

This is for you who want time and space to breathe out and learn about the 9 life energies in a fascinating mountain area dressed in vibrant white winter colors. Yes, it is also so exciting to learn that deep down we are 9 different life energies regardless of where we come from and which mountain we walk on. Learning about 9 Life Energies gives you deep meaning and good experiences in a safe atmosphere. It feels caring, understandable, and insightful. The inspiration lasts for many weeks afterward. 

Price

Deltakelse fra Hjerkinn/til Spranget/Otta. NOK 14 800, – / early bird 9 800,-

Hvis du trenger hjelp med transport, vennligst kontakt Marina Larsen på marina@9lifeenergies.com

Vi anbefaler tog/buss fra Oslo / Attendance from Hjerkinn/to Spranget/Otta. NOK 14,800 – / early bird 9800,-

If you need help with transport please contact Marina Larsen –marina@9lifeenergies.com

We recommend a train/bus from Oslo.

This includes Accommodation, tour guides, and all meals (breakfast, lunch/thermos, and dinner).

Max number of participants: 12 (plus two tour guides)

We are skiing at a pace that is calm and meditative, with no stress or rush.

Here is the equipment list: (Norwegian under)

 • Skis suitable for touring/mountain with steel edges or wide enough to support you on broken terrain. Thin cross-country skis are not allowed on this trip. Check bindings and skis to ensure everything is in order (get them waxed and ready).
 • Climbing skins or, if not, bring ice wax, universal wax, base wax, and red and blue wax for extras.
 • Warm ski boots or bring covers. Everyone must have warm shoes and covers (critical).
 • Sturdy poles that don’t break easily. Avoid the lightest carbon cross-country ski poles.
 • Gaiters to pull over the shoes, covering the ankles up to the knees, over the wind pants (critical).
 • Warm socks, not brand new, wear them and wash them before the trip.
 • Long pants and warm underwear or moisture-wicking. (I have an extra pair in my backpack and always change for lunch before sitting down.) Then I alternate them the next day.
 • Windproof jacket treated for sleet/wind.
 • Windproof pants treated for sleet/wind.
 • Mid-layer sweater/jacket.
 • Ski mittens for walking.
 • Hat for walking.
 • Neck warmer for use or in the backpack.
 • Remember a headlamp with new batteries or fully charged.
 • Extra in the backpack/pulk:

All extra clothes should be in waterproof and windproof bags.

 • Wool long johns.
 • Wool thermal shirt.
 • Lightweight puffer jacket.
 • Extra pants for the evening.
 • A warm wool sweater should be in the backpack/pulk.
 • Thin sweater if it gets warm.
 • Thick hat as an extra in the backpack.
 • Wool mittens/mittens with windproof mittens for use when it’s cold or when we sit down.
 • Ski goggles if it’s windy or good sunglasses that cover the eyes and face (I put ski goggles in the backpack and wear sunglasses).
 • Face cream for protection when it’s sunny and bright.
 • Pulk!
 • Snowshoes, two others and I have snowshoes for difficult terrain up/down/slippery, so we can help each other.
 • Coffee cup and thermos.
 • Water bottle.
 • Toothbrush and toothpaste.
 • Soap and a small towel.
 • Lightweight toilet paper.
 • Lightweight spoon, fork, knife.
 • A box of matches.
 • Anti-inflammatory cream Voltaren.
 • Blister plasters from the pharmacy, the best kind.
 • Sleeping bag; must withstand -20°C.
 • Sleeping pad.
 • A day’s supply of your own chocolate/nutrition, so you can refill if necessary.

Every morning, make sure the packed lunch and drink are in the backpack (I’ve done a few trips and left them on the kitchen table, so now you know). It gets heavy after 7 hours. Pulk weights should be under 40 kilos. Don’t bring too much, weigh. PS. Pack it at home, take a picture, and send it to me so I can see what you have.

There are probably many people who are experienced in the mountains and know a lot about extreme hiking gear. That’s great, but remember that we’re going on a trip that is in harmony with nature. We’re not supposed to wear ourselves out. We walk together steadily and calmly to enter a state of “flow.”

Security: We have a map and compass. We have a Garmin with GPS and an emergency transmitter. We have cooking equipment/gas. We have first aid equipment. We have an emergency phone in case anything happens.

Again. You must confirm the equipment/sleeping bag/skis and clothes you have and send it to morten@mortennygard.no.

Vi skal på skitur i et rolig og meditativt tempo, uten stress eller hastverk. Temaet for turen er magien i livet på nært hold. Med andre ord handler det om å ikke la seg forstyrre av alt som tar bort opplevelsen av virkeligheten slik den er.

Her er utstyrslisten:

 • Ski egnet for turer i fjellet med stålkanter eller brede nok til å støtte deg på ulendt terreng. Tynne langrennsski er ikke tillatt. Sjekk bindingene og skiene for å sikre at alt er i orden (få dem smurt og klare).
 • Klatreskinn eller, hvis ikke, ta med isvoks, universell voks, grunnvoks, og rød og blå voks for ekstrautstyr.
 • Varme skistøvler eller ta med støveltrekk. Alle må ha varme sko og trekk (viktig).
 • Solide staver som ikke lett knekker. Unngå de letteste karbon langrennsskistavene.
 • Gamasjer som trekkes over skoene og dekker ankelen opp til knærne, over vindbuksene (viktig).
 • Varme sokker, ikke helt nye, bruk dem og vask dem før turen.
 • Lange bukser og varme undertøy eller fukttransporterende undertøy. (Jeg har et ekstra par i sekken og bytter alltid til lunsj før vi setter oss ned.) Deretter bytter jeg dem neste dag.
 • Vindtett jakke behandlet for sludd/vind.
 • Vindtette bukser behandlet for sludd/vind.
 • Mellomlagsgenser/jakke.
 • Skihansker for å gå.
 • Lue for å gå.
 • Halsvarmer for bruk eller i sekken.
 • Husk en hodelykt med nye batterier eller fulladet.

Ekstrautstyr i sekken/pulk:

 • Alle ekstra klær bør være i vanntette og vindtette poser.
 • Ullundertøy.
 • Ulltermoskjorte.
 • Lett dunjakke.
 • Ekstra bukser for kvelden.
 • En varm ullgenser bør være i sekken/pulk.
 • Tynn genser hvis det blir varmt.
 • Tykk lue som ekstra i sekken.
 • Ullvotter/votter med vindtette votter for bruk når det er kaldt eller når vi sitter stille.
 • Skibriller hvis det er vind, eller gode solbriller som dekker øynene og ansiktet (jeg legger skibriller i sekken og bruker solbriller).
 • Ansiktskrem for beskyttelse når det er sol og lyst.
 • Pulk/sekk
 • Truger trenger du ikke, jeg har truger for krevende terreng opp/ned/gli, slik at vi kan hjelpe hverandre.
 • Kaffekopp og termos.
 • Drikkeflaske.
 • Tannbørste og tannkrem.
 • Såpe og en liten håndkle.
 • Lettvekts toalettpapir.
 • Lettvekts skje, gaffel, kniv.
 • En boks med fyrstikker.
 • Betennelsesdempende krem (Voltaren).
 • Blemmeplaster fra apoteket, den beste typen.
 • Sovepose som tåler – 20°C.
 • Liggeunderlag å sitte på
 • En dags forsyning av din egen sjokolade/mat, slik at du kan fylle på om nødvendig.

Hver morgen, sørg for at matpakken og drikken er i sekken (jeg har glemt dem på kjøkkenbordet på noen turer, så nå vet du det). Sekken kan bli tung etter 7 timer. Pulken bør veie under 40 kilo. Ikke ta med for mye, vei det før du kommer, pakk hjemme, ta bilde, og send det til meg slik at jeg kan se hva du har.

Det er sannsynligvis at du er en av mange mennesker som stor erfaring i fjellet og vet mye om turutstyr. Det er flott, men husk at vi skal på en tur som harmonerer med glede og oppmerksomhet. Vi skal ikke slite oss ut. Vi går sammen jevnt og rolig for å komme inn i en tilstand av “flyt”. Vi har kart og kompass. Vi har en Garmin med GPS. Vi har kokeutstyr/gass. Vi har førstehjelpsutstyr og vi ønsker at du føler deg som en integrert del av gruppen.

P.S. Du må bekrefte utstyret/sovepose/ski og klær du har og sende det til morten@mortennygard.no.

 
ski-4.-feb.-2021-13-38-56-2

Rondane National Park

Nature has an enormous influence on us. When we step into it, something beautiful happens to us.

Your Future Memories

Gallery

Welcome !

At this Eastern retreat you will experience:

Expand your capacity through:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.